Bizden Haberler

Ürünler

Zümrüt Tekstil

Sosyal Sorumluluk

Topluma olan sorumluluğumuzla ilgili konularda kurulduğumuz günden bu yana tüm üretim aşamalarında ve işletmemizdeki her süreçte çevreye ve insana verdiğimiz değer ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla işletmemizde doğal selülozik elyafların ve çevreyle dost kimyasalların kullanımı, ısı geri dönüşüm sistemleri, reverse osmoz gibi sistemlerle enerji ve su kullanımının minimize edilmesine azami önem verilmektedir. Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri gerekliliklerine ve diğer şartlara uymaktayız.

Bunun yanı sıra Zümrüt Tekstil olarak Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmemizin yanında oluşan Zümrüt Ormanına her yıl binlerce ağaç dikilmekte ve bakımı gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Şanlıurfa'nın gelişimine ve kalkınma hamlesine katkıda bulunmak, yerel ürün ve hizmet tedarikçilerini ve çalışanları tercih ederek bölge ekonomisine ve işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunmak da yine sosyal sorumluluklarımız açısından ön plana çıkardığımız konulardan biridir.

Çalışanlarımıza hizmet içi eğitimler ve seminerlerle mesleki eğitim ve beceriler, çevre bilinci, ekip ruhu gibi özellikler kazandırılmakta ve sürekli kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır.